Contents: 108 Famous Ancient Pagodas in Vietnam

Author: VÕ VĂN TƯỜNG

Publishing House: Thuận Hóa 2007

108-famous-pagodas

NORTHERN

1. THÀNH ĐẠO
2. QUẢNG NGHIÊM
3. SÙNG NGHIÊM
4. SÙNG PHÚC
5. THIÊN PHÚC
6. THIÊN TRÙ
7. CHIÊU THIỀN
8. DIÊN HỰU (Một Cột Pagoda)
9. ĐẠI BI
10. LIÊN TÔN
11. LÝ TRIỀU QUỐC SƯ
12. QUÁN SỨ
13. SÓC THIÊN VƯƠNG
14. TRẤN QUỐC
15. NINH PHÚC
16. PHÁP VÂN
17. THIỆN TÂM
18. VẠN PHÚC
19. TRÚC LÂM TÂY THIÊN
20. TƯ PHÚC
21. PHÚC LÂM
22. Pagodas in YÊN TỬ
23. THẦN QUANG
24. PHỔ MINH
25. THẦN QUANG
26. BÍCH ĐỘNG

CENTRAL
27. TỊNH QUANG
28. BẢO QUỐC
29. HUYỀN KHÔNG
30. QUỐC ÂN
31. THIÊN MỤ
32. THIỀN TÔNG (HUYỀN TÔN)
33. TỪ ĐÀM
34. TỪ HIẾU
35. TƯỜNG VÂN
36. LINH ỨNG
37. PHÁP LÂM
38. QUAN THẾ ÂM
39. CHÚC THÁNH
40. PHƯỚC LÂM
41. THIÊN ẤN
42. LONG KHÁNH
43. THÁP THÁP DI ĐÀ
44. HỒ SƠN
45. DIỆU QUANG
46. LONG SƠN
47. TỪ VÂN
48. TRÙNG KHÁNH
49. CỔ THẠCH
50. LINH SƠN TRƯỜNG THỌ
51. PHẬT QUANG
52. NGỌC PHÚC
53. MINH THÀNH
54. KHẢI ĐOAN
55. LINH PHONG
56. LINH PHƯỚC
57. LINH QUANG
58. LINH SƠN
59. PHƯỚC HUỆ
60. THIỀN VƯƠNG BỒ TÁT
61. TRÚC LÂM
62. VẠN HẠNH

HoChiMinh City

63. AN PHÚ
64. ẤN QUANG
65. BÁT BỬU PHẬT ĐÀI
66. BỬU LONG
67. DƯỢC SƯ
68. GIÁC LÂM
69. GIÁC VIÊN
70. HOẮNG PHÁP
71. HỘI SƠN
72. HUÊ NGHIÊM
73. HUỆ NGHIÊM
74. HƯNG PHƯỚC
75. KỲ VIÊN
76. LONG HOA
77. NGỌC PHƯƠNG
78. PHÁP HOA
79. PHÁP HOA
80. PHƯỚC TƯỜNG
81. QUAN THẾ ÂM
82. TRUNG TÂM
83. VẠN ĐỨC
84. VẠN HẠNH
85. VẠN THỌ
86. VIÊN GIÁC
87. VĨNH NGHIÊM
88. XÁ LỢI

SOUTHERN

89. HỘI KHÁNH
90. NÚI CHÂU THỚI
91. LINH SƠN
92. VĨNH TRÀNG
93. NGỌC VIÊN
94. PHƯỚC HẬU
95. LƯỠNG XUYÊN
96. KH`LEANG
97. TÂY AN – An Giang Province
98. VẠN LINH
99. TAM BẢO
100. BỬU PHONG
101. LONG THIỀN

Bà Rịa Vũng Tàu
102. THƯỜNG CHIẾU
103. ĐẠI TÒNG LÂM
104. LINH SƠN BỬU THIỀN
105. MINH ĐỨC
106. PHẬT QUANG
107. THÍCH CA PHẬT ĐÀI
108. THIỆN HÒA