• Thien-Mu-pagoda
    Thiên Mụ Pagoda

    Vietnam Famous Ancient Pagodas | Central Area | THIÊN MỤ (Heaven old Lady) PAGODA Location: Hà Khê hill, on the left bank of the Hương (Perfume) River, Nguyễn Phúc Nguyên Street, Huế City, Thừa Thiên Huế…

    Read More »